Eisen nächsten Heemmatch géint Réiden hunn mir leider misse wéinst dem Leidelenger Wanterlaaf op den 28.01.2020 verleeën. Merci och un Réiden, déi den ok ginn hunn, de Match ze verleeën. An och wann mir de Match an der Woch hunn, hoffe mir op eng voll Hal an eng grouss Ënnerstëtzung! De Match gëtt um 20h15 ugepaff, Buvette ass op!